Recenzije

OB RAZSTAVI SLIK CVETKE HOJNIK:

Univ. dipl. ing. Oblikovanja tekstilij in oblačil  Cvetka Hojnik je z odlično ocenjeno diplomsko nalogo z naslovom »Preplet harmonije barv in oblik v krpankah« presenetila širši krog strokovnjakov s področja oblikovanja in tekstilne tehnologije, saj so njena diplomska dela že takrat dokazovala inventivnost in idejno originalnost avtorice, brezhibno izvedbo samih krpank, njihovo intenzivno in barvno sevnost ter likovno moč, ki v teh delih ni prisotna samo zaradi naštetih kvalitet, visoke likovne organiziranosti in usklajenosti njihovih sestavnih delov, temveč zaradi posebno velikih formatov samih krpank in njihove številčnosti.
Že od vseh začetkov pa vse do danes, so kljub kasnejši spremembi v načinu likovnega izražanja avtorice, njene krpanke ohranile nekaj bistvenih značilnosti.

Zgrajene so iz številnih mikrostrukturalnih sistemov, ki jih določajo mnogoštevilni cikcakasti šivi, izvedeni z različno obarvano nitjo, ki na površini krpanke ustvarjajo čudodelni ples in preplet tako vbodnih točk, črt, smeri, odprtih in zaprtih oblik,temnejših in svetlejših območij ter z različnim zgoščevanjem in redčenjem ustvarjajo občutek vrenja in življenja, ter mikroreliefnost posameznih področij. Na tak način postanejo tudi mnogoštevilne barvne ploskve razgibane, kratkočasne in še bolj barvite.
Velikokrat se pojavlja v sožitju s šivi tudi odločna slikarska intervencija, ko avtorica z barvo in svojim značilnim rokopisom dopolnjuje skeletni princip šivov in oblik z barvno maso, ki jo mnogokrat v kontrolirano ekspresivnem zagonu razpostavlja po tekstilni sliki in s tem vanjo vnaša rokopis in temperament svoje osebnosti ter čutno vibracijo, vzpostavljeno v odnosu med redom in kaosom.

Če pri tem upoštevamo naravno gubanje krpank, njihovo reliefnost zaradi likovnih posegov, različne teksture površin posameznih tekstilnih kosov, ki krpanko sestavljajo, ugotovimo, da vsebujejo te krpanke razgibanost in prisotnost tretje dimenzije.
Prav zato lahko govorimo o teh krpankah kot o »tekstilnih reliefih«, ki vstopajo v svet kiparke izkušnje ali svet poslikane tekstilne plastike, čemur se je Hojnikova še posebej približala v nekaterih projektih.
Pri vsem tem ne smemo pozabiti na včasih bogat, včasih skromen, večinoma pa racionalni vzorec, ki z večjimi ali manjšimi točkovnimi, oblikovnimi ali črtnimi rastri ustvarja optično trepetavost površine.

V veliko delih manjšega ali srednjega formata je ta vzorec tudi skonstruiran s pomočjo kvadratnih različno svetlobno in barvno razgibanih polj, združenih v značilne likovne šahovnice, ki že same po sebi predstavljajo vzorec in tekstilno sliko hkrati.
Ustvarjanje Cvetke Hojnik je polno senzacionalnih sprememb, inovativnih iskanj in rešitev. Nihanja obstajajo v velikosti samih krpank, od izjemno velikih, osvobojenih in neuokvirjenih, do intimnih del, ki so uokvirjena v obliki stroge geometrične kasete. V emotivno ekspresivnem in geometrično racionalnem pristopu k obdelavi same krpanke.

V izrazito barvnem, celo kolorističnem načinu, od katerega lahko preide v izrazito črno-beli grafični način obdelave. V velikih kontrastih med barvami, oblikami, gladkimi in reliefnimi površinami nasproti popolnim harmonijam umirjenih površin. V izrazito transparentnih in kritnih barvnih območjih, kombinacijah žice in tekstila itd…
Zlasti geometrično trde in geometrično mehke oblike so v teh krpankah kontrastno izmenjajoče se prvine, največkrat združene v novo nastale oblike, ki v sebi nosijo obe nasprotji, združeni v sožitje in kot tako ustvarjajo povezavo med posameznimi deli in celotno krpanko.

Le-ta, zlasti v zgodnih in najnovejših delih ne priznava uniformnega pravokotnega formata ravnih črt, pravega kota, temveč je poljubno organsko oblikovana, osvobojena vezi, pri čemer je ohranila svojo čutnost in naravnost.
Hojnikine krpanke so skrbno načrtovane, likovno in kompozicijsko pregledne, urejene, z razpoznavnim kompozicijskim jedrom. Od relativno nežnih, enostavnih ter kombiniranih krpank, je avtorica prešla na temperamentna ter do najvišjih stopenj sevna barvna področja v krpankah velikih dimenzij, nadaljevala z racionalnim združevanjem kvadratnih in pravokotnih

Oblik strogo repetativne kompozicije srednjega formata, prešla v nekaterih manjših delih v izstopajočo barvno živopisno »plapolanje« tekstilnih delov, ter nadaljevala svojo ustvarjalno pot do petindvajset in več metrov dolgih povsem črno-belih tekstilnih instalacij v  prostoru, izdelanih na specifično temo.

Tisto, kar v krpankah Cvetke Hojnik še posebno preseneča, je dejstvo, da je vse nastalo iz zavrženih odpadnih tekstilnih kosov, krp in krpic, ki pa so ob človeškem, intelektualnem, čustvenem, duhovnem in telesnem posredovanju dobile novo mesto in pričele živeti novo življenje, ki  bo sevalo v prihodnost svoje likovno in duhovno sporočilo ter estetko in funkcionalno dopolnjevalo številne prostore in bivališča ljudi, s svojo mehko, človeško toplo, življenjsko polnokrvno, temperamentno in močno pozitivno sevno energijo.

Red.prof. Darko Slavec,akad. slik., graf. spec.